Smyrna Web Teknolojileri San. ve Tic. gizlilik politikasına aşağıda yer verilmiştir.

Smyrna Web Teknolojileri San. ve Tic. web sitesi üzerinden satın alınan hizmet veya servislerin ücret iadesi ve değişim koşulları ile hizmetin nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen mesafeli satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.

İADE ŞARTLARI

Web sitesimiz üzerinden satın alınan hizmet veya servislerin ücret iade şartları aşağıdaki gibidir. Sisteme (oim.smyrnaweb.com adresi üzerinde yer alan müşteri paneline) T.C. numarasını ve cep telefonu numarasını doğrulayarak kayıt olan ve hizmet yada servis satın alan her türden müşteri bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

 • Hizmet kullanımına başlanmamış olması.
 • Yapımına yada kullanımına başlanmış olan bir projenin (web, uygulama vb.) üzerinden 14 gün geçmemiş olması.
 • İadesi talep edilen hizmetin yada hizmetin bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması.
 • İade talebinin satın almayı takip eden 14 takvim günü içinde ürünün nihai sahibi tarafından firmamıza yazılı (kağıda veya digital) olarak bildirilmiş olması.
 • Son 1 (bir) yıl içinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması.

İADESİ TALEP EDİLEMEYECEK ÜRÜN ve HİZMETLER

Hizmet kullanımına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Alan adları (domain),
 • SSL güvenlik sertifikaları,
 • Özel IP adresleri,
 • VOIP (0232 ve 0850 uzantılı) telefon numaraları,
 • Toplu SMS hizmetleri,
 • Web tasarım (hazır paketler hariç) ve yazılım hizmeti,
 • Arama motoru optimizasyonu hizmeti,
 • Sosyal medya yönetimi hizmeti,
 • Mobil uygulama tasarım ve yazılım hizmeti,
 • Panaromik çekim ve düzenlenmesi hizmeti,
 • Fotoğraf ve video çekim hizmeti,
 • Fotoğraf ve video düzenlenmesi (hazırlanması) hizmeti,
 • Reklam ve kampanya kredileri, promosyonlar (Google Ads, Yandex, BING, Sosyal Medya ve 3. taraf platformlar vb.),
 • Eklenti hizmetleri (CPU frekansı, RAM miktarı, aylık trafik ve e-posta ve disk kotası),
 • Ürün, hizmet ve servislere ait lisans veya aktivasyon bedelleri,
 • Yurtdışı lokasyonlu her türden hizmet veya servis (sunucu kiralama, barındırma, e-posta, lisanslama vb.),
 • Özel olarak hazırlanmış olan her nevi hizmet (yazılım, kurulum, revize, onarım vb.),
 • Marka tescil hizmet ve harç bedelleri,
 • Her türden danışmanlık ve aracılık hizmetleri,
 • Her türden teknik destek ve kurulum hizmetleri,
 • Her türden üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler (tercüme, eğitim vb.)
 • Web siteleri için ilk yıl sunulan faydalar (web hosting, e-posta hosting, SLA planları vb.)

İADESİ TALEP EDİLEBİLECEK ÜRÜN ve HİZMETLER

Hizmet kullanımına başlandıktan sonraki 14 gün içinde aşağıda yer alan ürün ve hizmetler için iade talebinde bulunabilirsiniz. Bu talepler yalnızca yurtiçi sunulan ürün ve hizmetleri kapsamaktadır.

 • Hazır web sitesi paketleri,
 • Barındırma (hosting) paketleri,
 • E-Posta hosting paketleri,
 • SLA destek seviyesi planları,
 • Uzatılmış ek garanti süresi paketleri

NOT: Uzatılmış ek garanti süresi paketlerinde iade koşullarının sağlanabilmesi için hizmet kullanımına başlanmamış olması gerekmektedir.

İADE USÜLLERİ

Nakdi iadeler:

İadesi talep edilen hizmet için, hizmetin nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya hizmetin ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve firmamız tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve 14 gün içinde müşterinin firmamıza bildireceği banka hesap numarasına iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Alış-veriş kredisi olarak iade:

İadesi talep edilen hizmet veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

İADE TALEBİNİN BİLDİRİLMESİ

İade talepleri, satın almayı takip eden 14 (on dört) takvim günü içinde;

 • İadeye konu olan hizmet/servis
 • İadeye konu olan hizmet veya servise ait fatura numarası
 • İade sebebi / nedeni (zorunlu değil)
 • Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi olarak)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin hizmeti kullanmakta olduğu smyrnaweb.com üye hesabında yer alan, sistemde kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden info@smyrnaweb.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi dikkate alınmayacaktır.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLER, KREDİ KARTI KAMPANYA & PUAN KULLANIMLARI, HEDİYE ÇEKİ & ÜÇÜNCÜ TARAF İNDİRİMLERİ

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işlemlerinde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

YABANCI PARA BİRİMİ İLE YAPILAN İŞLEMLER

Smyrna Web, hizmet ve servislerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRY (Türk Lirası) tutarı üzerinden işlem yapacaktır.

İADE TALEBİNİN REDDİ

Smyrna Web, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İADE TALEBİNDEN CAYMA

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

UYUŞMAZLIK ve İTİRAZ HAKKI

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere Smyrna Web iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde Smyrna Web 'in yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi İzmir / Türkiye'de bulunan mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları Smyrna Web ile hizmet ve servisleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, smyrnaweb.com (ve alt siteleri) üzerinden hizmet veya servis satın alan herkes, bu bildirgeyi ve esaslarını peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.