Smyrna Web Teknolojileri San. ve Tic. domain ve hosting sözleşmesidir. Sisteme SMS ve T.C. kimlik doğrulaması ile kayıt (üye) olan her türden (bireysel/kurumsal/resmi) müşteri bu sayfa üzerinde yer alan sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

1- TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme smyrnaweb.com web sitesi üzerinde belirtilen ürün, hizmet ve servisleri (hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan/satan/pazarlayan Smyrna Web Teknolojileri Sanayi ve Ticaret (Smyrna Web olarak anılacaktır) ile Smyrna Web üzerinden ürün, hizmet ve servis satın alan ve sisteme kayıt olan kişi/kurum (müşteri olarak anılacaktır) arasında Smyrna Web'a ait olan smyrnaweb.com internet adresi (ve alt siteleri ile uzantılarında) faaliyet gösteren internet sitelerinin (site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu siteler üzerinden satın alınacak ürün, hizmet ve servisleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile Türk Borçlar Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geregince imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Smyrna Web web sitesinden (smyrnaweb.com) ve bu sitede aktif olarak hizmete sunulan tüm hizmetler ya da servislerden sadece, mevcut kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilirler. Smyrna Web web sitesini (smyrnaweb.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri kullanmaya başladığınızda ; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya mevcut kanunlarda belirtilmiş şekilde yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.3: Eğer Smyrna Web web sitesini (smyrnaweb.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri tüzel kişilik adına kullanacaksanız ve sözleşmeleri tüzel kişilik adına akdediyorsanız, ilgili tüzel kişiliği bu sözleşme ve Smyrna Web sitesinde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan hüküm ve şartlara göre temsil etmek için gerekli yasal yetkili olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.4: İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra firmamız tarafından ilgili tüzel kişiliği temsil yetkinizin olmadığı tespit edildiği taktirde, ödeme sorumlulukları da dahil olmak üzere işbu sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerden kişi olarak sorumlu olacağınızı bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ek olarak Smyrna Web, doğru ve kaynağı tüzel kişiliğin yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul şekilde uyandıracak herhangi bir talimata, ihbar, belge ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiç bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır.

1.5: Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, Smyrna Web ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi Smyrna Web'un mükellefiyeti değildir.

1.6: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgiler ile elektronik ortamda kayıt altına alınan kişisel ve ticari bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Smyrna Web'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- SORUMLULUKLAR

3.1: Smyrna Web, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Smyrna Web ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, K.D.V. farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Smyrna Web tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Smyrna Web, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-posta kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Smyrna Web tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Smyrna Web tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Smyrna Web'a herhangi bir kusur iletilemez.

3.8: Smyrna Web web sayfaları internet üzerinde yayınlanmadan önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış web sayfaları için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Smyrna Web kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Smyrna Web'un kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Smyrna Web hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.9: Smyrna Web, sağladığı hizmet içinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Smyrna Web müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Smyrna Web hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Smyrna Web sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece (veri miktarı ne kadar olursa olsun) müşterinin sorumluluğundadır.

3.10: Smyrna Web, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adı'nın sahibi müşteridir. Smyrna Web bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından oluşturulan düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa süre içinde yerine getirmeye çalışacaktır. Ancak register (ana kaydedici) tarafından oluşabilecek olumsuzluklarda Smyrna Web sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca müşterilerin alan adları ile ilgili istek ve talepleri iş yoğunluğuna göre çözüme kavuşturulmaktadır. Müşteri bu hususları peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10.1: .TR alan adı tescil işlemlerinde özellikle belge gerektiren durumlarda Smyrna Web, alan adı başvuru sahibi ile NIC.TR arasında aracılık etmektedir. Tescil başvurusu yapılan alan adının onaylanıp onaylanmaması NIC.TR'nin tasarrufundadır. Gönderilen belgelerin sorumluluğu müşteriye ait'tir. Eksik veya hatalı bilgi içeren belgelerden Smyrna Web sorumlu tutulamaz. Alan adının ne zaman tescil edilip edilmeyeceğine NIC.TR karar vermektedir. Ödemesi yapılan ancak sonradan askıya alınan veya durdurular alan adlarından Smyrna Web sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda gerekli itiraz ve başvurularınızı NIC.TR ye yapmanız gerekmektedir. Müşteri bu hususları peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

NOT: NicTR'nin kapanışı ve TRABİS'e geçiş süreciyle ilgili olarak 23 Mart 2020 tarihinde NicTR sisteminde ve .TR uzantılı alan adı tescil koşullarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre .TR uzantılı alan adları 2022 yılından itibaren belgesiz olarak da satın alınabilecekir. Hali hazırda belgesiz alan adları (.com, .net vb.) için yürürlükte olan şartlar ve koşullar .TR uzantılı alan adları içinde aynen geçerli olacaktır. Detaylı bilgi almak ve ön koşullar için tıklayınız.

3.10.2: Alan adı transfer işlemi farklı bir firma üzerinde barınan ve hak sahibi olduğunuz alan adını transfer kodu (EPP) aracılığı ile firmamıza belirli bir ücret karşılığında taşınması işlemidir. Alan adı transfer ettiğinizde alan adı sürenize +1 yıl daha eklemiş olursunuz. Yani aslında bu işlemde transfer işlemi ücretsizdir, sadece alan adı yenileme ücreti ödemiş olursunuz. Alan adı transfer süreci register firmasına göre değişiklik gösterebilir. Sürecin tamamlanması ortalama 7-14 iş günüdür. Transfer işlemi register firması tarafından kabul edilmeyebilir. Bu durumda alan adı transferi için ödenen ücret müşteriye iade edilir. Müşteri kabul edilmeyen alan adı için tekrar transfer işlemi başlatamaz. Tekrarlanan transfer işlemlerinde (aynı alan adı olmasına bakılmaksızın) ödenen ücret müşteriye iade edilmez. Müşteri bu hususları peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteriye fayda (indirim veya ödeme almama, promosyon kullanımı) sağlanarak tescil edilmiş olan alan adları normal yenileme (ödeme) periyodu devreye girene kadar Smyrna Web üzerinden farklı bir registera (yada kullanıcıya) transfer ve devir edilemez. Müşteri bu hususları peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

3.11: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetleri kendisi adına kullanmakla yükümlüdür. Müşteri Smyrna Web'den izin almaksızın alan adı, hosting veya aldığı diğer hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak başka bir kişi veya kurumun kullanımına sunamaz, tahsis edemez. Müşteri bu hususları peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12: Hosting hizmetlerinde kullanılan e-posta hesaplarının tüm yedekleme ve kullanım sorumluluğu müşterinin kendisine ait'dir. Smyrna Web düzenli aralıklar ile yedek alabilir, ancak kurtarılamayan veya kaybolan (silinen) yedekler için Smyrna Web sorumlu tutulamaz. E-posta yedeklerinizi kaybetmek istemiyorsanız, cihazlarınıza POP-3 şeklinde kurulum sağlayarak gelen-giden iletilerinizi lokal olarak barındırınız. Müşteri sipariş verdiği an bu hususları peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- SÜRELER

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Smyrna Web'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 14 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- ÜCRETLER

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere K.D.V. sonradan dahil edilerek hesaplanır ve müşteriye siparişin tamamlanma esnasında gösterilerek tahsilat gerçekleştirilir.

5.2: Smyrna Web önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma/düzenleme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler önceden SMS, e-posta veya web sitesi üzerinden ilan edilir. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek düzenlemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Müşteri kendisine kesilen faturaları son ödeme tarihine kadar kredi veya banka kartı ile online olarak, banka hesap numaraları sayfası üzerinde bulunan banka hesap numaralarına havale/EFT yöntemi ile veya Smyrna Web'a nakit olarak ödemekle yükümlüdür.

5.5: Son ödeme tarihi gecikmiş faturalara günlük %0.5 gecikme faizi uygulanır.

5.6: On-Hold Status (Beklemede) sürecine girmiş alan adlarının whois sorgusu sonucunda görüntülenebilen status ekranında "registrar-hold" ibaresi yer alır. Alan adları, kayıt sürelerinin dolması ile birlikte ilk olarak on-hold durumuna geçerler. Bu dönemde alan adı sahibi, alan adını uzatmak için "restore + renew" ücretlendirmesine tabidir. Bu maliyet, müşteriye minimum 50 USD (KDV hariç) olarak yansıtılmaktadır. Saat farkı sebebi ile yenileme işlemi zamanında yapılamayan (ancak yenileme ödemesi sağlanan) alan adları için restore + renew ücretlendirmesi sağlanmaktadır. Bu durumda önceden ödenen tutar faturadan düşülerek kalan restore + renew tutarı faturaya yansıtılmaktadır. Size tavsiyemiz son yenileme tarihinden önce alan adı sürenizi uzatmanızdır. (On-hold statüsü tüm uzantıları kapsamaz. Süresi sonundaki yenileme ücreti uzantıya görede değişkenlik gösterebilir.)

5.7: Redemption Period (Kurtarmak için son şansınız) on-hold durumunun sona ermesi ile beraber alan adı sahibine, alan adını uzatması için son şans tanımak adına ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) tarafından oluşturulmuş periyottur. Bu periyot ortalama 40 gün sürmektedir. Bu süre zarfında alan adı yenileme tutarı 50 USD (KDV hariç) bayi ücreti + minimum 250 USD (KDV hariç) register ücreti olarak müşteriye yansıtılmaktadır. (Redemption Period statüsü tüm uzantıları kapsamaz. Süresi sonundaki yenileme ücreti uzantıya görede değişkenlik gösterebilir.)

5.8: Smyrna Web, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti askıya alma/durdurma veya aktif etme hakkını saklı tutar.

6- ASKIYA ALMA/DURDURMA

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Smyrna Web, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloklanarak gelen e-postaler geri çevrilir.

6.3: Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı paylaşımlı hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) %200 CPU - 8GB RAM olacak şekilde düzenlenmiştir. Tüm hesaplar için (aksi belirtilmedikçe) maksimum veri tabanı kullanım boyutu toplamda 256 MB olarak belirlenmiştir. 256 MB ve üzeri kullanım sağlayan hesaplar uyarı yapılmaksızın askıya alınabilir.

Müşteriler sürekli olarak sistem kaynaklarının kendilerine tahsis edilen oranda ve bu oranın üzerinde 90 saniyeden uzun süre kullanamazlar. Smyrna Web dilediği zaman bu limitlerde değişiklik yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Belirtilen limitleri geçen kullanıcı hesapları otomasyon sistemi tarafından uyarı yapılmaksızın askıya alınır. CPU ve RAM kullanımlarını anlık olarak hosting yönetim paneliniz üzerinden takip edebilirsiniz.

6.4: Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; genel olarak hack, crack, warez, adult, MP3 ve MP4 içerikleride dahildir.

6.5: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777'den kaynaklanabilecek ya da yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde şirketimiz sorumlu değildir.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Smyrna Web hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 14 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İLETİŞİM ve BİLGİ ADRESLERİ

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: Smyrna Web sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

9.1: Müşteri, firmamız üzerinden aldığı ürün ve hizmetlere karşılık son ödeme tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Smyrna Web kur farkı faturası kesebilir. Fatura son ödeme tarihini takip eden 7. günün sonunda günlük %0.5 gecikme faizi ödenmemiş faturaya yansıtılır. Müşteri ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Smyrna Web'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50`si kadarı cezai şart, %10 avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde Smyrna Web’in teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.4: Smyrna Web, zamanında ödenmeyen faturalar sebebi ile müşterinin daha önce kesilmiş ve zamanında ödenmiş fatura/faturalarına karşılık gelen ürün, hizmet veya servisleri de askıya alabilir/durdurabilir. Kötü niyet çerçevesinde değerlendirilmesi durumunda bu ürün, hizmet veya servisleri süresiz olarak iptal edebilir. Müşteri bu durumu ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

10.1: Müşteri, işbu sözleşme dahilinde işin ifşası sırasında ve işbu sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Smyrna Web ait ve Smyrna Web tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, Smyrna Web'un yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi durumda Smyrna Web'un bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, müşterileri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

10.2: Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte 500 Euro ceza koşulunu derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3: Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili gizlilik hükümlerini hiç bir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.4: Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

11- MÜCBİR SEBEPLER

11.1: Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edlimesi mümkün olmayan, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;

a) Deprem, yangın, sel, doğal afet v.b.
b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri v.b.
c) Oluşabilecek elektronik arızalar (donanım arızaları)
d) Periyoduk bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 24 saat öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir. Bu duruma işletim sistemi ve kontrol paneli güncellemeleride de dahildir.)
e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

11.2: Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 15 (on beş) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecek, ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12- DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1: Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Smyrna Web'a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

13- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

13.1: Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Smyrna Web adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

14- YETKİLİ MAHKEME, ŞİKAYET ve İCRA DAİRELERİ

14.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 14 madde, alt başlıklar ve aşağıda yer alan EK-1 maddelerin'den ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet (sanal ortam) üzerinden gönderilmesi ile yada ürün, hizmet veya servis siparişi verildiği anda gerçekleşmiş kabul edilir). Smyrna Web gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

14.2: Firmamıza ait yasal olarak kanıtlanmamış bir konu olmadan, internet, sosyal medya ve yazılı/görsel basın üzerinde açıldığı tespit edilen herhangi bir şikayet veya konu tespit edilmesi halinde, ilgili müşteriye ait olan aktif hizmetler askıya alınabilir/durdurulabilir. İlgili müşteri hakkında yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak ile birlikte müşteri Smyrna Web firmasının uğrayabileceği tüm ticari ve itibari zararlardan sorumludur. Müşteri bu şartları ürün, hizmet veya servis siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

14.3: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EK-1 MADDELERİ (ÜRÜN, HİZMET ve SERVİS KULLANIM MADDELERİ)

Hesap Ayarları / E-posta Adresi

Hesabınız ödeme işlemi tahsil edildikten sonra aktif edilmektedir. Hesabınızdaki e-posta adresinizin ve cep telefonu numaranızın geçerli olup olmaması tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Eğer herhangi bir şikayet durumu olursa veya sizinle iletişim kurmamız gerekirse müşteri panelinizdeki öncelikli (primary) e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı kullanarak sizinle iletişim kuracağız. Bu sebeple e-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı doğru bir şekilde girmeniz, düzenli bir şekilde kontrol etmeniz sizin çıkarınızadır. Yanlış iletişim bilgileri girmeniz hesabınızın kapatılması gibi kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu gibi durumların tespit edilmesi halinde (e-posta, cep telefonu, adres, tc no, ve benzeri) hesabınız ve hizmetiniz askıya alınabilir veya süresiz iptal edilebilir.

Taşınma ve Destek

Transfer ekibimiz sizin Smyrna Web'a taşınma süreciniz boyunca maksimum çaba gösterir. Transfer işlemi sadece kullanıcılara kolaylık sağlanması için sunulan ücretsiz bir destek hizmetidir. Smyrna Web, taşınma işleminin mümkün olup olmadığının ve herhangi bir zaman içinde tamamlanacağının garantisini veremez. Her barındırma (hosting) firması farklı yapıda düzenlenmiştir ve bazı barındırma platformları verileri uyumsuz olabilir veya kişiye özel saklamaktadırlar. Bu da taşınma işlemini uygunsuz veya oldukça zor bir hale sokabilir. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız fakat bazı durumlarda taşınma işleminize yardımcı olamayacağımızı da bildirmek isteriz. Şu anda sadece cPanel'den cPanel'e (cpanel to cpanel) taşıma hizmeti sunabilmekteyiz. Hesap başına ücretsiz taşıyabileceğimiz site sayısı (reseller müşterilerini kapsamaz) 1 adet'tir. Hesap başına ücretsiz taşıyabileceğimiz toplam kota miktarı (reseller müşterilerini kapsamaz) en çok 5120 MB'dır.

Eğer taşınması gereken site sayısı 1 adet'den fazla ise, isteğinize bağlı olarak taşıma işlemi başına ek 5 TL (reseller ve sunucu müşterileri site başına 2.5 TL) ödeyerek ekibimize taşıma hizmeti satın alabilirsiniz. Taşıma işlemine web sitesi, veri tabanı ve script kurulumları dahil değildir. Yalnızca uzak sunucudan, hizmet aldığınız yerel sunucuya (firmamıza) taşıma işlemi gerçekleştirilir. Taşıma işlemi talep ve iş yükü yoğunluğuna göre mesai saatleri içinde gerçekleştirilir. Gerekli olan kurulumlar müşterinin kendi sorumluluğundadır. Smyrna Web taşıma işlemi sırasında meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu tutulamaz. Müşteri meydana gelebilecek muhtemel veri kayıplarından ve hasarlardan Smyrna Web'i sorumlu tutamaz. Taşıma işlemi öncesinde verilerinizin yedeklerini almanızı tavsiye ediyoruz.

Ekstrem durumlarda (plesk to cpanel vb.) manuel taşıma işlemi için maksimum veri sınırı site başına 100 MB'dır. Manuel taşıma işlemlerinde yalnızca HTML ve PHP dosya türleri taşınabilir. Bu işlemlerde sadece web kökü (public_html) yeni sunucuya aktarılmakradır. Herhangi bir konfigürasyon ve düzenleme işlemi sağlanmaz. Smyrna Web ekstrem taşıma taleplerini red etme hakkını saklı tutar. Smyrna Web taşıma ve kurulum işlemi sırasında meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu tutulamaz. Müşteri meydana gelebilecek muhtemel veri kayıplarından ve hasarlardan Smyrna Web'i sorumlu tutamaz. Farklı (özel yazılım) otomasyon panelleri kullanan müşterilerin taşıma talepleri hiçbir gerekçe gösterilmeksizin red edilebilir.

Ücretsiz taşıma hizmetimiz üyeliğinizin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat'lik bir süreyi kapsamaktadır. Belirtilen süre sonunda taşıma hizmetimizden faydalanmak isterseniz taşıma işlemi başına 10 TL ödeyerek sitelerinizi taşıttırabilirsiniz.

Smyrna Web yalnızca sağlamış olduğu ürün, hizmet ve servisler için destek sunmaktadır. Ürün, hizmet ve servislerimiz ile alakalı bir problem yaşadığınızda bizden 7 gün 24 saat destek talep edebilirsiniz. Destek taleplerinize en kısa süre içinde yanıt verilmeye çalışılacaktır. Web sitesi ve script kurulumları gibi destek taleplerinize ne yazık ki yanıt verememekteyiz. Bu gibi problemleriniz için hizmet veya ürün satın aldığınız firma/kişi ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Smyrna Web müşterilerinin destek taleplerine her zaman zamanında ve eksiksiz olarak cevap verebilmek için gayret göstermektedir. Ancak müşterinin Smyrna Web çalışanının veya çalışanlarının motivasyonunu düşürücü, işini yapmasına engel olabilecek, gereksiz ve ısrarla (uyarı almasına rağmen) meşgul edici, özel yaşantısına veya şahsına/kişilik haklarına T.C.K. ilgili maddeleri de dahil olmak üzere hakaret vb. yorum yapması halinde Smyrna Web müşteriye destek vermeme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda önlem amaçlı müşteri hesabı askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir, bu süre Smyrna Web'un inisiyatifindedir. Smyrna Web ve muhatap çalışanı yasal olarak kanuni haklarını arayabilir. Müşteri bu gibi tavır ve davranışlarda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Sunucularımızda barındıracağınız web sitesi ve scriptlerin stabil çalışabilmesi için gerekli olan yazılımsal ve donanımsal önlemler tarafımızca alınmıştır. Bazı durumlarda web sitesinin veya scriptin çalışabilmesi için gerekli olan eklenti veya modüller devre dışı bırakılmış olabilir. Bu gibi bir problem ile karşılaştığınızda destek talebi açarak durumu bize bildirebilirsiniz. Uygun görülmesi halinde ilgili eklenti veya modül aktif edilebilir. Smyrna Web bu durum ile ilgili müşteriye ek açıklama yapabilir veya konuyu saklı tutabilir. Müşteri bu ve buna benzer durumları peşinen kabul etmiş ve anlamış sayılır.

Tek tıkla kurulum hizmetimiz müşterilerimize sunulan ücretsiz bir ek servistir. Bu hizmet içinde yer alan uygulama ve modüller ile ilgili herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Kurulum ve yapılandırmalar müşterinin kendisine aittir. Bu uygulama ve servisler ile ilgili sorumluluk, uygulama üreticisi/sağlayıcısı firmaya aittir. Smyrna Web yalnızca bu uygulamaların kullanımı ile ilgili aracılık hizmeti sağlamaktadır. Meydana gelebilecek problemlerde Smyrna Web sorumluluk kabul etmemektedir. Bu hizmet ile alakalı meydana gelebilecek problem ve olumsuzluklar iade politikası şartlarını kapsamamaktadır.

Ücretsiz SSL sertifikası hizmetimiz müşterilerimize sunulan ek servistir. Bu ücretsiz servis içinde yer alan tüm koşullar ile alakalı herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Kurulum ve yapılandırmalar müşterinin kendisine aittir. Sertifika ana etki alanı için geçerlidir. Alt alan adları, e-posta ve diğer DNS alanlarının kurulumu sertifika sağlayıcısının inisiyatifindedir. Smyrna Web gerekirse müşteri için 1 kereye mahsus ücretsiz kurulum sağlayabilir. Sertifika geçerlilik süresi sağlayıcı tarafından belirlenmektedir. Süresi sonunda yeniden kurulum veya uzatma işlemi müşterinin kendisine ait'tir. Bu servis ve hizmetler ile ilgili sorumluluk, SSL sertifikası üreticisi/sağlayıcısı firmaya aittir. Smyrna Web yalnızca bu uygulamaların kullanımı ile ilgili aracılık hizmeti sağlamaktadır. Sunucular güvenlik sertifikası ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Güvenlik sertifikası bulunmayan (veya süresi sona eren) web siteleri sunucu üzerinden internete normal çıkış yapamazlar, e-posta hesapları çalışmayı durdurabilir, sistem tarafından otomatik olarak güvensiz olarak işaretlenen veriler silinebilir, hesaplar kapatılabilir. Sertifika hatası bulunan web siteleri alfabatik olarak, geçerli bir güvenlik sertifikası bulunan herhangi bir web sitesine yönlenebilir. Bu ve buna banzer problemlerde Smyrna Web sorumluluk kabul etmemektedir. Bu servis ile alakalı meydana gelebilecek problem ve olumsuzluklar iade politikası şartlarını kapsamamaktadır.

Smyrna Web, merkezi DNS yapısı kullanmaktadır. Bu sebeple herhangi bir sunucumuzdan, bir başka sunucumuza taşıma yaptığınızda kullanmadığınız hesabı silmeniz gerekmektedir, çünkü bir web sitesi iki farklı sunucuda çalışmamaktadır. Eğer siz gerekli müdahalede bulunup kullanmadığınız hesabı silmezseniz, teknik ekibimiz yaptığı kontroller esnasında web sitenizin aktif olmadığı sunucudaki hosting hesabını sizin yerinize silebilir.

İçerikler

Smyrna Web tarafından sağlanan bütün hizmetler yasal amaçla kullanılmalıdır. Smyrna Web, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını kabul eder. Smyrna Web sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli ya da görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi taktirde doğan/doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar müşteriye aittir. Servis sağlayıcı Smyrna Web yükümlü değildir.

Müşteriler, Smyrna Web’ı sunduğu hizmetlerden dolayı zarar görecek bir duruma sokmayacağının garantisini verir.

Servislerimizde, ticari marka veya telif hakları çiğnenmesi yasaklanmıştır. Bu, izinsiz müzik kopyalama, kitap, fotoğraf veya herhangi bir telif hakkı içeren her işlemi kapsar. Herhangi bir ticari marka hizmetlerinin sahte halini satmak, hesabınızın derhal silinmesi ile sonuçlanır. Bu kuralları ihlal eden, telif haklarını ihlal eden herhangi bir hesap tespit edildiğinde hesap dondurulur veya tamamen silinir. Eğer telif haklarınızın veya marka haklarınızın çiğnendiğini düşünüyorsanız info@smyrnaweb.com adresine gerekli bilgiyi e-posta olarak ulaştırabilirsiniz. Gerekli inceleme yapılıp tarafınıza konu ile alakalı dönüş sağlanacaktır. Söz konusu marka ve telif hakkı ihlaline konu olan içeriğin tarafınıza/kurumunuza ait olduğunu ispatlayabilmek için, gerekli dokümantasyona (resmi olmak zorundadır) ihtiyaç duyabiliriz.

Paylaşımlı barındırma hizmetlerinde sunucu kaynaklarını yedekleme amaçlı veya depo olarak kullanmak yasaktır, yedeklerinizi sıkıştırdıktan sonra yerel cihazınıza indirmeli ve sunucu üzerinde kalan sıkıştırılmış dosyayı silmelisiniz.

Paylaşımlı barındırma hizmetlerinde sıkıştırılmış şekilde 128 MB'dan büyük dosyaların barındırılması yasaktır. Tespit edilmesi halinde 128 MB ve üzeri dosyalar sunucu üzerinden silinecektir.

Aşağıda yer alan materyallerin paylaşımlı ve reseller hosting hesaplarında kullanılması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde ilgili hosting hesabı hiçbir uyarı verilmeksizin askıya alınabilir veya durdurulabilir. Müşteri hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu durumu peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

• Toplistler
• Adult, erotizm ve pornografi içeren siteler / Yasalara aykırı içerik siteleri
• IRC betikleri / Botlar
• Proxy betikleri / Anonymizers
• İzinsiz yazılım / Warez
• İmaj barındırma betikleri (Photobucket veya Tinypic benzeri)
• Autosurf / PTC / PTS / PPC siteleri
• IP tarayıcıları (IP Scanner)
• Bruteforce programları / Betikleri / Uygulamaları
• E-posta bombalama / Spam betikleri
• Dosya barındırma / Yansı betikler. (rapidshare benzeri)
• Video dağıtımı (youtube.com benzeri betikler)
• Escrow / banka benzeri siteler
• Lisans izni olsa dahi canlı TV, canlı radyo ve her türlü canlı yayın faliyetinde bulunan siteler ve uygulamalar
• Lisans izni olsa dahi IP TV yayını yapan ve satan, aracılık eden veya reklamını yapan siteler ve uygulamalar
• HYIP vb. siteler
• Yatırım siteleri (FOREX, E-gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM / Pyramid Scheme)
• Yasal dağıtım hakkına sahip olmadan herhangi bir materyalin satışını yapmak
• Prime Bank Programları
• Şans / Loto / Kumar oyunları siteleri (teşvik edenler dahil)
• MUD / RPG veya PPBG’ler
• Nefret içeren / Irkçı / Rahatsızlık veren siteler
• Hacker odaklı siteler / arşivler / programlar / forumlar / (dark.net vb.)
• Yasadışı aktiviteleri organize eden siteler
• Yasadışı, telif hakkı gerektiren bağlantı içeren (warez) forumlar / web sayfaları
• Kuruluş ve yayın amacı ne olursa olsun Metin 2 / Knight Online / League of Legends / Counter Strike vb. tarzda online oyun siteleri ve uygulamaları (betikleri dahil)
• Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medyadan takipçi çekme uygulamaları / SMM panel ve uygulamaları
• Yasal olmayan ve telif içeren film, dizi vb. yayınlar yapmak, 3. kişilere izlettirmek, sunucu trafigini kullanmak
• Yasal olmayan ve telif içeren oyun, program vb. uygulamaları barındırmak, 3. kişilere ücretli veya ücretsiz sunmak, sunucu trafigini kullanmak
• Sunucunun aşırı CPU ve RAM tüketmesine sebep olabilecek her türlü eklenti, betik, yazılım, script, tema
• Video yayını yapmak, sunucu üzerinde video barındırmak, sunucuyu türü ne olursa olsun arşiv olarak kullanmak
• Mailer Pro vb.

NOT: Her ne kadar legal forum, sözlük ve haber sitelerinin (portallarının) sunucularımız üzerinde yer almasına bir engel bulunmasada, çok fazla kaynak tüketimi yaşanması muhtemel olduğu için legal forum, sözlük ve haber sitelerinin (portallarının) paylaşımlı sunucular üzerinde barınmasını uygun görmüyoruz. Bu ve buna benzer projeleriniz için daha sağlıklı barındırma hizmeti alabilmek adına lütfen satış ekibimizden destek talep ediniz. Aşırı kaynak tüketen adil kullanım kotası kullanım sınırlarını ihlal eden, web projelerinin uyarı yapılmaksızın askıya alınabileceğini yada sunucu üzerinden silinebileceğini lütfen unutmayınız.

Smyrna Web servisleri, ilgili tüm ekipmanlar, ağ ve ağ cihazları, sadece müşterinin kullanımı için yetkilendirilmiştir. Smyrna Web, sunduğu hizmetleri yeri geldiği zaman yasal konular için, müşterinin yetkili kullanım yapıp yapmadığını kontrol etmek için, sistem yönetimi için, yetkisiz kullanımı önlemek için, güvenlik prosedürlerini kontrol etmek için ve operasyonel güvenlik için sunduğu servisleri monitörleyebilir. Bu monitörleme işlemi esnasında, bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir veya kopyalanabilir. Smyrna Web servislerini kullanarak bu monitörleme işlemini kabul etmiş oluyorsunuz.

Smyrna Web, kullanılan hizmeti reddetme hakkını saklı tutar. Sunulan hizmetin kullanımına müdahale etmek tamamen Smyrna Web denetimindedir. Örneğin tehdit içeren, telif haklarını ihlal eden içerik barındıran ve firmamızın sakıncalı gördüğü web siteleri askıya alınabilir veya sunucularımızdan uyarı yapılmaksızın silinebilirler. Bu ve benzeri durumlarda şikayet departmanımız önceden sizinle iletişim kurabilir, (telefon veya e-posta yolu ile) eğer 48 saat içinde herhangi bir sonuç (yada yanıt) alınamazsa hesabınız askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucularımız üzerinden silinebilir.

Paylaşımlı ve reseller (bayi) hosting hesaplarında her ne şart altında olursa olsun video barındırmak ve yayınlamak yasaktır. Bu işlem için "iframe" etiketi kullanmalısınız. Yine paylaşımlı ve reseller (bayi) hosting paketlerimizde 1 imaj (resim) dosyası büyüklüğü maksimum 1024 KB'dır. 1024 KB ve daha büyük imaj dosyalarını her ne şart altında olursa olsun sunucularımız üzerinde barındırmak ve yayınlamak yasaktır. İmajlarınızı sıkıştırma teknolojisi kullanarak sunucuda kabul edilen şartlara göre ölçeklendirmenizi tavsiye ediyoruz. Bu ve buna benzer durumlar tespit edilmesi halinde ilgili içerik kalıcı olarak sunucularımız üzerinden silinebilir. Müşteri hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu madde şartlarına uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Firmamız üzerinden satın alınan reseller hosting paketleri ile (sunucu kaynaklarını kullanarak) hosting satışı yapmak yasaktır. Böyle bir ihlalin tespit edilmesi durumunda ilgili reseller hesabı sahibi uyarılır, ihlalin tekrarı halinde ise reseller hosting hesabı (alt hesaplar da dahil olmak üzere) askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucu üzerinden silinebilir. Sipariş veren her türden müşteri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

NOT: Yüksek kapasiteli imaj dosyaları web siteniz iyi yapılandırılmış olsa bile sayfalarınızın daha yavaş açılmasına, buna bağlı olarak düşük skor almasına ve arama motorlarında daha geri sıralarda çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Firmamız sunucuları üzerinde barındırılacak olan içeriklerin sunucularımızın yapılandırılmaları (altyapıları) ile uyumlu olup olmadığını sipariş öncesinde kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bazı hosting paketleri için ücret iadesi mümkün değildir. Ayrıntılı bilgi almak için destek ekibimiz ile görüşme sağlayabilir veya iade politikası sayfamıza göz atabilirsiniz. (Bknz. İade Politikası)

Eğer sitenizin kabul edilebilir bir içeriğe sahip olup olmadığı konusunda kuşkularınız varsa, çekinmeden info@smyrnaweb.com adresine e-posta gönderip detaylı bilgi alabilirsiniz, sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Reseller (Bayi) Kullanıcıları için: Benzer koşullar oluştuğu zaman hesaplar dondurulur ve bu konu hakkında reseller sahibine hesabın silinmesi için mesaj gönderilir. Bir den fazla benzer ihlallerin yaşanması durumunda, firmamız reseller hesabınızı dondurabilir veya iptal edebilir.

Direkt Kullanıcılar için: Hesabınız herhangi bir mesaj/uyarı göndermeksizin sunucularımızdan kalıcı olarak silinebilir.

Yukarıda belirtilen durum oluştuğu zaman Smyrna Web yetkili mercilere gerekli bilgileri raporlar.

Hesabınızda kullandığınız betiklerin (script) / programların güvenli olması, dosya izinlerinin doğru ayarlanması tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar, hesaplarında oluşan değişikliklerin hepsinden sorumludurlar. Bu sisteme giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreyi de kapsar. Güvenliğiniz için şifrenizin zor olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer zayıf şifre kullanırsanız (123456 gibi), hesabınız siz zor bir şifre kullanmayı kabul edene kadar dondurulabilir. Hesap kontrolü işlemi esnasında şifrenizin zayıf olduğu tespit edilirse, şifrenizi değiştirmeniz/güncellemeniz için size mesaj göndereceğiz.

Müşteriler sunucu güvenlik ilkelerine aykırı düşecek taleplerde bulunamazlar. Bu talepler operasyon ekibimiz tarafından geri çevrilir. Smyrna Web red sebeplerini müşteriye açıklama veya açıklamama hakkını saklı tutar. Hizmet satın almadan önce müşteri temsilcilerimizden konu hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. Müşteri hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu madde şartlarına uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Spam için Sıfır Tolerans!

İstenmeyen e-postalar için herhangi bir tolerans göstermiyoruz. Spam yapan kullanıcıların hesapları herhangi bir uyarı mesajı gönderilmeksizin silinecektir. Paylaşımlı barındırma (hosting) hizmeti kullanan müşteriler e-posta poliçesini inceleyebilirler.

Spam yapanlar Smyrna Web sunucularında barınamazlar. Bu yasak sadece fax, anlık mesajlaşma veya Usenet/Newsgroup kategorilerini kapsamaz.

Smyrna Web, gerekli gördüğünde herhangi bir web sayfası, hesabı, veritabanı veya diğer bileşenler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm paylaşımlı sunucularımızda (bireysel hosting, kurumsal hosting, SEO hosting, reseller hosting gibi) PHP Mail fonksiyonu güvenlik gerekçesiyle kapalıdır. Smyrna Web, sadece SMTP protokolü üzerinden güvenli e-posta gönderimine izin vermektedir.

Paylaşımlı hosting kullanan müşterilerimizin kendi hesapları üzerinde oluşturdukları e-posta gönderimleri için %100 inbox (karşı tarafın gelen kutusuna düşme) garantisi verilmemektedir. Çok fazla e-posta trafigi yaşıyorsanız daha sağlıklı e-posta gönderimi için statik IP üzerinde hizmet sunduğumuz e-posta hosting hizmetimizi tercih edebilirsiniz.

Paylaşımlı ve Özel IP Kullanım Koşullarımız

Özel IP adresi satın almayan hosting ve reseller müşterilerimiz paylaşımlı IP adresi kullanmaktadır. Paylaşımlı IP adreslerinde oluşabilecek blacklist problemlerinde Smyrna Web sorumlu tutulamaz.

Blacklist'e giren yada bir sağlayıcı veya sunucu tarafından red edilen özel IP adresleri için gerekli başvuru ve işlemler IP adresi kullanıcısı tarafından sağlanır. Smyrna Web IP adreslerinin sadece tahsisinden sorumludur. Blacklist'den çıkarma işlemleri müşteri tarafından sağlanır.

IP adreslerinin blackliste girmesine sebep olan müşteri hesapları herhangi bir bildirimde bulunulmadan askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucu üzerinden silinebilir. Web site yedekleri (varsa) müşteriye teslim edilerek hizmet sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir. Müşteri bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Ödeme Bilgileri

Smyrna Web’dan aldığınız herhangi bir hizmetin ödemesini yapmakla yükümlüsünüz. Ödemesi yapılan hizmetin sağlanma süreci bitimine kadar Smyrna Web hizmetin sürekliliğini garanti eder. Sipariş ettiğiniz hizmetin kullanımını iptal ettirmek için bizi uyarmadığınız sürece veya size temin ettiğimiz hizmetin tamamını kullandığınız sürece ödemenizi yapmakla yükümlüsünüz.

Hizmet iptalleri hakkında detaylı bilgi edinmek için info@smyrnaweb.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Smyrna Web müşterisi olarak müşteri bilgilerinizi doğru girmek, ödemelerinizi zamanında yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Smyrna Web, fatura oluşma tarihinden itibaren verilerinizi 14 gün boyunca saklayacağının garantisini verir. Bu 14 günlük süreç içinde faturanızı ödemezseniz hesabınız askıya alınabilir veya kalıcı olarak silinebilir. Ödemelerinizde gecikme yaşanacaksa, hesabınızın dondurulmaması veya silinmemesi için bizimle iletişim kurarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamanızı rica ederiz.

Ödemelerinizi Banka Havalesi, Nakit ve Kredi Kartı aracılığıyla yapabilirsiniz. Ödemeler konusunda sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa info@smyrnaweb.com adresine e-posta olarak gönderebilir veya 0 (232) 335 19 32 numaralı telefon üzerinden bizi arayabilirsiniz.

Smyrna Web, istediği zaman hizmet bedelleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yedekleme ve Veri Kaybı

Yedek almak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Yedekleme servisimiz sadece sağlamış olduğumuz ücretsiz bir güvenlik servisidir. Smyrna Web, yaşamış olduğunuz herhangi bir veri/dosya kaybından sorumlu değildir. Bu sözleşme ile dosyalarınız üzerinde tüm yetkilerin tek sorumlusu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Paylaşımlı ve reseller hosting hizmetlerinde kök klasör içinde 64 MB ve üzeri sıkıştırılmış veri barındırmak yasaktır. Tespit edilmesi halinde ilgili dosya sunucu üzerinden uyarı yapılmaksızın silinebilir. Yedeklerinizi aldıktan sonra cihazınıza indirmeniz ve ilgili dosyayı hosting hesabınız içinden silmeniz gerekmektedir. Lütfen yedeklerinizin yedeğini almayınız.

Ödenmemiş fatura borcunuzdan dolayı 14. gün sonrasında sunucularımız üzerinden otomatik olarak silinen veri ve kayıplardan firmamız sorumlu tutulamaz.

İptaller ve Geri Ödemeler

Smyrna Web, kullanıcı hesaplarını üyelik ve hizmet sözleşmesine aykırılık tespit edilmesi halinde herhangi bir uyarı yollamaksızın dilediği zaman kapatma veya dondurma hakkını saklı tutar.

Müşteriler fatura kesim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14 gün içinde ürün veya hizmet iptali talebinde bulunabilirler. Ürün veya hizmet iptali hakkında detaylı bilgi almak için info@smyrnaweb.com adresine e-posta gönderebilir veya 0 (232) 335 19 32 numaralı telefon aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Smyrna Web, herhangi bir memnuniyetsizlik halinde 14 gün içinde size geri ödeme yapabilir. Geri ödeme ile ilgili şartlar "iade politikamız" sayfamızda yer almaktadır ve bu şartlar esas alınmaktadır. Geri ödemeler varsa ücret kesintileri hesaplandıktan sonra müşterinin firmamıza bildireceği banka hesap numarasına yada işlem sağladığı kredi/banka kartına iade edilir. Kesilecek olan havale/EFT vb. işlem ücretleri müşteriye aittir.

Kaynak Kullanımı

Kullanıcılar aşağıda belirtilenleri yapamazlar:

• Sistem kaynaklarının 90 saniyeden fazla paylaşımlı hosting hesaplarında net %100 oranında veya daha yüksek bir oranda tüketilmesi. (bu oran ilgili hosting paketine göre değişiklik gösterebilir)
• Stand-alone statüsüne giren, sunucu taraflı uygulamaların kullanımı. (Örneğin IRCD barındırmak gibi)
• Herhangi bir tipte web örümceği veya sitelerin indekslenmesini sağlayan botların kullanımı paylaşımlı barındırma (shared hosting) hizmetinde yasaktır. (Örneğin Google Cash / AdSpy)
• Internet Relay Chat (IRC) ağına benzer herhangi bir yazılım kullanmak.
• Herhangi bir torrent uygulaması çalıştırmak yasaktır. Torrent için yasal dağıtım yapıyor olabilirsiniz, fakat bunu paylaşımlı barındırma hizmeti (shared hosting) üzerinde barındıramazsınız.
• Herhangi bir dosya paylaşım / peer-to-peer katılımı içinde olamazsınız.
• Herhangi bir oyun sunucusu çalıştıramazsınız. (half life, counter strike, battlefield1942 gibi)
• Kimlik avı hırsızlığı yada dolandırma amaçlı paylaşım yapılan web sitelerini sunucularımız üzerinde barındıramazsınız. (Tespit edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin ilgili içerik sunucu üzerinden direkt olarak silinir.)
• Pornografik içerik paylaşımı ve ürün satışı yapılan web sitelerini sunucularımız üzerinde barındıramazsınız. (Tespit edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin ilgili içerik sunucu üzerinden direkt olarak silinir.)
• Terör ve siyasi propağanda içeriklerinin yer aldığı web sitelerini sunucularımız üzerinde barındıramazsınız. (Tespit edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin ilgili içerik sunucu üzerinden direkt olarak silinir.)
• Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca yasaklanmış olan içeriklerin yer aldığı web sitelerini sunucularımız üzerinde barındıramazsınız. (Tespit edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin ilgili içerik sunucu üzerinden direkt olarak silinir.)
• Cron girdileri bireysel, reseller ve kurumsal hosting hesapları için 15 dakikada bir ayarlanabilir. Belirtilen limitler haricinde yapılan cron girdileri bilgi verilmeden silinebilir. Smyrna Web dilediği zaman bu limit üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
• PHP’nin include fonksiyonunu kullanarak herhangi bir yerel dosyayı içe alırken "https://www.alanadınız.com/include.php" yerine include("include.php") şeklinde kullanmalısınız.
• Maksimum veritabanı boyutu tüm hosting paketleri için 256 MB olarak limitlendirilmiştir. Smyrna Web dilediği zaman bu limit üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Bunun için bir duyuru yapması gerekmez. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
• Paylaşımlı hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %100, reseller (bayi) hosting paketleri içinde (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %100, kurumsal hosting paketleri için ise (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %100 olarak belirlenmiştir. Müşteriler sürekli olarak sistem kaynaklarının kendilerine tahsis edilen oranda ve bu oranın üzerinde 90 saniyeden uzun süre kullanamazlar. Smyrna Web dilediği zaman bu limitlerde değişiklik yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
• Hosting paketleri web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. (Dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolama yapmak, veri deposu ve yedekleme vb. gibi) Böyle bir durumun tespiti halinde hiç bir ihtara ve uyarıya gerek kalmaksızın ilgili hosting paketi askıya alınabilir veya süresiz olarak durdurulabilir.

Kampanyalı Hosting Paketlerinde Kaynak Kullanımı

Kampanyalı paylaşımlı hosting paketlerimizde aksi belirtilmedikçe CPU kullanım limiti bir işlemci çekirdeğinin %100'ü kadardır ve sistem kaynaklarının 90 saniyeden uzun süre kullanımına izin verilmemektedir. Fazla kullanım durumlarının tespit edilmesi halinde ilgili hosting hesabı askıya alınabilir. Sunucu kaynaklarının sürekli şekilde (90 saniyeden uzun ve tekrarlayarak) tüketilmesi haline ilgili hesap kalıcı olarak sonlandırılabilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır. Smyrna Web, barındırma paketlerinde ve bu paketleri etkileyen maddeler ile diğer tüm unsurlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kaynak - INODE kullanımı

Herhangi bir paylaşımlı barındırma hizmeti kullanan kullanıcının 250.000'den fazla inode kullanması uyarı almasına sebep olur, bu limit bayi hosting ve kurumsal hosting hesapları için 500.000, e-ticaret hosting hesapları için ise 750.000 inode olarak belirlenmiştir. Eğer uyarı yapıldığı halde herhangi bir önlem alınmazsa hesap dondurulur. 1GB veya 10.000 inode limitini aşan kullanıcıların hesapları ortalama veri kullanımını sabitleyebilmek adına otomatik olarak yedekleme sistemimizden silinmektedir. Her dosya (web sayfası, imaj, e-posta, vb.) 1 adet inode kullanır. Smyrna Web dilediği zaman bu limitler üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

Kullanım limitini çok fazla aşmayan kullanıcıların hesaplarını dondurmaktan hoşlanmıyoruz; fakat, sıkça büyük ebatlarda dosya oluşturan ve silen, yüz binlerce dosya oluşturan veya sistemin zarar görmesine sebep olan kullanıcıların hesaplarını inceliyor ve/veya donduruyoruz.

E-Posta Gönderim Limiti ve Mail Hosting Kullanımı

Paylaşımlı barındırma hizmetleri saatlik gönderim limitine tabidir. Bireysel ve reseller hesapları altında bulunan hosting hesapları için saatlik 100 adet, kurumsal hosting hesapları içinse saatlik 250 adet mail gönderim limiti bulunmaktadır. Bu limitlerin yetersiz kalması durumunda mail hosting paketlerinden uygun olanını satın alabilirsiniz. Mail hosting paketlerinde web barındırma erişimi verilmemektedir. Bu peketler yalnızca mail gönderimi için kullanılabilir. Mail hosting hesaplarında saat'lik gönderim limiti bulunmamaktadır. Ancak spam ve kötü niyetli kullanımı önlemek adına veya böyle bir durum tespit edilmesi halinde mail hosting hesabı dondurulabilir. İyi niyetli kullanım politikasına göre her bir mail hosting hesabı saat'lik en fazla 1000 mail gönderebilir. Müşteri bu limitin arttırılmasını Smyrna Web'dan talep edebilir. Smyrna Web limit arttırımı konusundaki haklarını saklı tutar. Gönderimler sonrasıda IP adresi/adreslerinin blacklist'e düşmesi sonrasında ilgili hesap askıya alınabilir veya durdurulabilir. Ücret iadesi yapılmaz. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

Ayrıca paylaşımlı ve reseller hosting hesabı kullanıcılarının mail kutularındaki iletiler 14 gün boyunca sistemimizde saklanır. Ancak Smyrna Web saklanan bu maillerin/iletilerin hesaplarınıza geri yükleneceğinin garantisini vermez yada taahhüt etmez. Daha eski mailler sistemimizden otomatik olarak silinmektedir. Maillerinizin uzun süre saklamak istiyorsanız Outlook türü bir mail client programı kullanarak bilgisayarınıza depolanmasını sağlayabilirsiniz.

Yedekleme Limiti

Paylaşımlı barındırma hizmetlerinde 1 GB veya 10.000 inode limitinden fazla disk alanı kullanımı yapan kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık yedekleri otomatik olarak alınmamaktadır. Verilerin herhangi bir sistemsel veya donanımsal problem oluştuğunda disk üzerinden silinmemesi için firmamız günlük, haftalık ve aylık olmak üzere düzenli aralıkar ile harici sunucular üzerinde yedek almaktadır. Bu yedekleme işlemleri kullanıcıların kullanımına sunulmak için değil, herhangi bir teknik problem meydana geldiğinde verilerin kaybolmaması adına yapılmaktadır. Günlük alınan yedeklerde geriye dönük son 3 yedek, haftalık alınan yedeklerde son 2 yedek, aylık alınan yedeklerde son 1 yedek sunucu üzerinde saklanmaktadır.

Trafik Kullanımı

Size tahsis edilmiş olan trafik alanını dönem içinde kullanabilirsiniz. Trafik alanı kotası satın almış olduğunuz barındırma (hosting) paketinizin öngördüğü miktar kadardır. Trafik alanı kotaları aylık olarak hesaplanarak kullanımınıza sunulur. Eğer size tahsis etmiş olduğumuz kotayı dönem içinde aşarsanız bir sonraki kotanız oluşturuluncaya kadar hesabınız askıya alınır ve internet üzerinde yayın veremez, e-posta alıp gönderemezsiniz. Müşterilerimiz ek trafik miktarı satın alabilir yada daha yüksek bant genişliğine sahip olan bir barındırma paketine geçiş sağlayabilirler.

Ay içinde kullanılmayan trafik bir sonraki aya transfer edilemez. Limitsiz trafikli hosting kullanan müşterilerimiz için ise; kaynak kullanımlarını aşmadıkları ve aldıkları paketin genel kullanım politikaların'da bulunan şartlara uydukları sürece trafikten dolayı hesapları dondurulmayacak ya da silinmeyecektir. Limitsiz trafikli web hosting paketlerinde bant genişliği sadece hizmet satın aldığınız siteniz için limitsizdir. Başka sitelere trafik kullandıramazsınız.

Hosting Paketi Oluşturma ve Kullanımı

Reseller hosting müşterileri, toplam disk ve trafik kotaları ne kadar olursa olsun (sınırsız olanlar dahil) 5120 MB'dan daha yüksek hosting paketi, 51200 MB'dan daha yüksek bant genişliği (trafik) oluşturamazlar. Tespit edilen paketler ve hesaplar manuel olarak üst limite kadar düşürülür. Yaşanması muhtemel veri kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz.

Alan Adı Tescil ve Transfer Koşulları

Web sitemiz üzerinden tescil ve transfer işlemi gerçekleştirdiğiniz alan adları için yenileme ve silinme prosedürleri sayfası üzerinde bulunan hizmet koşulları ile bu sayfa üzerinde bulunan maddeler aynen geçerlidir. İlgili sayfa içinde bulunan maddelerin tescil ve transfer edilen her bir alan adı için bağlayıcılığı bulunmaktadır. Her bir alan adı farklı register (ana kaydedici) tarafından kayıt altına alındığı için bir uzantının başka bir uzantıdan farklı hizmet koşulları olabilir. Tescil ve transfer işlemi gerçekleştirmeden önce ilgili sözleşmeyi incelemenizi tavsiye ederiz. Müşteri tescil veya transfer işlemi gerçekleştirdiğinde bu hususları peşinen okuyarak anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. (Bknz. Yenileme ve Silinme Prosedürleri)

İade Şartları ve Koşulları

Web sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz hizmet, ürün veya servisler ile ilgili iade şartlarına "iade politikamız" sayfasında yer verilmiştir. İlgili sayfadaki şartlar ve koşullar bu sayfada yer alan sözleşmeyi bağlayıcı nitelik taşımaktadır.

Uptime Garantisi

Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting sunucularımız 24 saat monitörlenmektedir, herhangi bir sunucumuzda ortaya çıkacak kesinti durumunda, en kısa sürede müdahale etme garantisi veriyoruz. Fakat, bu süre sunucularımızın bulunduğu datacenterın iş yoğunluğu ve sunucudaki oluşabilecek problem ile doğru orantılı olarak uzayabilir. Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting hizmeti kullanan müşterilerimize %99 uptime garantisi veriyoruz. Bu uptime süresi eğer belirli bir rakamdan aşağıya düşerse müşterilerimizin memnuniyeti açısından kesinti süresinin 2 katı bir oranla hizmet sürelerini uzatıyoruz.

Reseller: Müşteri Sorumluluğu

Reseller müşterileri kendi müşterilerine destek vermekle sorumludurlar. Smyrna Web, reseller müşterilerinin müşterilerine herhangi bir destek hizmeti sağlamaz. Eğer reseller müşterimizin müşterisi bizimle destek için iletişim kurarsa, destek hizmetini kimden ve nasıl alabileceği konusunda kendisini bilgilendireceğiz. Güvenlik konusu içeren destek talepleri sadece reseller müşterisi tarafından yapılabilir. Ayrıca, reseller müşterileri kendi hesapları altında bulunan müşterilerinin içeriklerinden ve davranışlarından da sorumludurlar. Smyrna Web kullanım sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespit ettiğinde, sorumlu olarak reseller müşterisini dikkate alır.

Paylaşımlı Barındırma (Paylaşımlı Hosting)

Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting hizmeti satın alan kullanıcılar barındırma (hosting) hizmeti sunamazlar. Eğer barındırma hizmeti sunmak istiyorsanız VPS, VDS veya fiziksel sunucu hizmeti satın almanız/kiralamanız gerekmektedir. Durumun tespit edilmesi halinde hem müşteri hesabı hemde açılmış olan alt hesaplar (hosting hesapları) uyarı yapılmaksızın askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucu üzerinden silinebilir.

Sunucular

Geçerli bir e-posta hesabına sahip olmak ve root şifresinin güvenliğini sağlamak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Hizmet siparişi verildiği andan itibaren sunucu hizmetleri sözleşmesi aynen kabul edilmiş sayılır. Smyrna Web, sunucular için herhangi bir yedekleme işlemi yapmaz, yedekleme işlemlerini yönetmek ve oluşturmak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Eğer isterseniz yedekleme sistemi için ek hard disk satın alabilirsiniz. Bunun için info@smyrnaweb.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Yedeklerinizi yönetmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Firmamızdan kiralamış olduğunuz (VPS, VDS veya fiziksel) sunucuların kurulumları tarafımızca manuel olarak yapılmaktadır. Sunucu kurulumları teknik ve yazılımsal problemler ile müşterinin ek talepleride göz önüne alınarak maksimum 24 saati geçmemek kaydı ile normal şartlarda 09:00 / 17:00 mesai saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Siparişi verilen ancak stokta bulunmadığı anlaşılan/tespit edilen sunucu ücretleri kesinti yapılmaksızın müşterinin banka veya kredi kartı hesabına geri gönderilir. Müşteri talep ederse bu ücret kredi bakiyesi olarak kullanılmak üzere müşteri hesabına yansıtılır. Stok dışı durumdan ötürü müşterinin herhangi bir maddi/manevi veya ticari kaybından firmamız sorumlu tutulamaz. (Bknz. Sunucu Hizmetleri Sözleşmesi)

Sunucu yönetimi ve işletilmesi tamamen müşterinin sorumluluğunda olup, firmamız üzerinden yalnızca belirli konular hakkında destek talebinde bulunulabilir. Satın alım yapmadan önce satış ekibimiz ile konu hakkında görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

VPS, VDS veya fiziksel sunucular için paket yükseltmeleri manuel olarak gerçekleştirilir. 1 GB'a kadar olan veriler ücretsiz olarak yükseltilen sunucuya taşınır. 1 GB ve üzeri veriler için ek 1 GB başına tarife ücreti uygulanır. Yükseltme/taşıma sırasında yaşanabilecek veri kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz. Müşteri bununla ilgili tedbirlerini önceden almakla yükümlüdür.

Yükseltme işlemi stok durumuna göre 12 ile 24 saat içinde gerçekleştirilir. Yükseltmeden önceki sunucu kullanıma kapatılarak veriler silinir, sunucuya geri dönüş mümkün değildir.

Lisanslama

Web sitemizden satın almış olduğunuz sunucu kontrol paneli lisansları yalnızca firmamızdan kiralamış olduğunuz VPS, VDS veya fiziksel sunucular üzerinde çalıştırabilirsiniz. Lisanslama işlemi belirtilen sunucuya ait IP adresi için yetkili personel tarafından sağlanmaktadır. Lisans satın alımlarında ücret iadesi mümkün olmadığından satın alım yapmadan önce bu hususu göz önünde bulundurmalısınız.

Satın alım sırasında müşteri tarafından hatalı belirtilen IP adreslerinden ötürü gerçekleşmesi muhtemel olan hatalı lisanslama işlemlerinden firmamız sorumlu tutulamaz.

Antivirüs lisans anahtarı satın aldığınızda kurulum ile ilgili bilgiler en kısa süre içinde sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize gönderilecektir. Gönderi içinde bulunan yönlendirmeleri takip ederek antivirüs lisans anahtarınıza ulaşabilirsiniz. Antivirüs lisans satın alımlarında ücret iadesi mümkün değildir.

Kampanya ve Sponsorluklar

Çeşitli forum ve portallar üzerinde yer verilen kampanyalarda smyrnaweb.com web sitesi üzerinde yer alan tüm sözleşme ve politikalar geçerli sayılmaktadır. Kampanyalarda sunulan sınırsız özellikler iyi niyetli kullanım esasına dayanmaktadır. Buradaki amaç müşterilerimizin herhangi bir limite takılmadan iyi niyet çerçevesinde paketlerini kullanmalarıdır. Paketlerde bu esasa bağlı disk ve adil kullanım kotası uygulaması mevcuttur. Adil kullanım kotası (AKK) disk kullanımı kontrol noktası maksimum 5120 MB'dır. Adil kullanım kotası (AKK) aylık trafik kullanımı kontrol noktası ise maksimum 51200 MB'dır. Smyrna Web sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Adil kullanım kotası disk kullanımı (5120 MB) aşımı ve adil kullanım kotası aylık trafik kullanımı (51200 MB) aşımı gerçekleştiren hesaplar askıya alınabilir veya kaynak sınırlamasına tabi tutulabilir. Askıya alınma veya kaynak sınırlaması sebebi ile yaşanması muhtemel kayıp ve zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Müşteri disk ve trafik kullanımını takip etmek ve bu limitlere riayet etmekle yükümlüdür. Müşteri bu durumu hizmet siparişi verdiği andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılır.

Ücretsiz alan adları ile sunulan hosting paketlerinde yenileme dönemleri yalnızca barındırma alanı paket ücreti faturaya yansıtılır. Alan adı yenileme ücreti o anki güncel fiyatı üzerinden ayrı olarak faturalandırılır. Müşteri bu durumu hizmet siparişi verdiği andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılır.

Sınırsız olarak sunulan kaynaklar iyi niyetli kullanım esasına göre sunulmaktadır. Her bir hosting paketin de 100 adet den fazla kaynak kullanımı (tahsisi) yapılamaz. 1 hesapta barındırılabilecek toplam e-posta kotası ise maksimum 1024 MB'dır. Web paketleri dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolaması, veri deposu ve yedekleme gibi web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. Boş INDEX sayfalarını depolama amaçlı kullanmak yasaktır. Smyrna Web kampanya ve sponsorluk şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Smyrna Web sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Reseller müşterileri için sunulan sınırsız kaynaklar adil kullanım kotası esasına göre sunulmaktadır. Her bir hosting paketin de 100 adet den fazla kaynak kullanımı (tahsisi) yapılamaz. 1 hesapta barındırılabilecek toplam e-posta kotası ise maksimum 1024 MB'dır. Web paketleri dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolaması, veri deposu ve yedekleme gibi web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. Smyrna Web kampanya ve sponsorluk şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Smyrna Web sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Linux ve Windows sponsor hosting kampanyaları için smyrnaweb.com web sitesi üzerinde yer alan tüm sözleşme ve politikalar geçerli sayılmaktadır. Sponsorluklarda sunulan sınırsız özellikler adil kullanım kotası kullanım esasına dayanmaktadır. Buradaki amaç müşterilerimizin herhangi bir limite takılmadan adil kullanım kotası çerçevesinde paketlerini tanımlanan süre boyunca kullanmalarıdır. Süresi sonunda ücretli paketlere (üst paketlere) geçiş sağlanabilir. Paketlerde CPU limiti uygulaması mevcuttur. Sponsor hosting paketlerimizde aksi belirtilmedikçe CPU kullanım limiti bir işlemci çekirdeğinin %25'i kadardır ve sistem kaynaklarının 90 saniyeden uzun süre kullanımına izin verilmemektedir. Sponsor hosting paketlerinde aksi belirtilmedikçe INODE limiti 50.000'dir ve fazla kullanıma izin verilmemektedir. Fazla kullanım durumlarının tespit edilmesi halinde ilgili hosting hesabı askıya alınabilir.

Sponsor hosting paketlerinde aksi belirtilmedikçe adil kullanım kotası disk kullanımı kontrol noktası maksimum 2048 MB'dır. Sponsor hosting paketlerinde aksi belirtilmedikçe adil kullanım kotası aylık trafik kullanımı kontrol noktası ise maksimum 10240 MB'dır. Bir müşteri yalnızca bir kez sponsorluk kampanyasından faydalanabilir. Çoklu üyelik ile sipariş edilen veya çoklu sipariş ile açılan hesapların tespit edilmesi durumunda ilgili hesaplar (paketler) ihtar yapılmaksızın askıya alınabilir/silinebilir. Smyrna Web sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Ücretsiz alan adları ile sunulan hosting paketlerinde yenileme dönemleri yalnızca barındırma alanı paket ücreti faturaya yansıtılır. Alan adı yenileme ücreti o anki güncel fiyatı üzerinden ayrı olarak faturalandırılır. Müşteri bu durumu hizmet siparişi verdiği andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılır.

Premium alan adlarının kullanımları ve bunlar ile alakalı olan içeriklerin yönetimi müşterinin sorumluluğundadır. Ancak premium alan adlarının sahipliği Smyrna Web'e ait'dir. Smyrna Web premium alan adlarını kendi belirlemiş olduğu ücret karşılığı en az 1 yıl ve en çok 10 yıl olmak koşulu ile müşteriye kiralar, süresi sonunda uzatılmayan premium alan adları askıya alınabilir ve buna bağlı çalışan hizmet ve servisler devre dışı kalabilir. Smyrna Web premium alan adlarını kiralama opsiyonunu saklı tutar.

Smyrna Web, premium alan adlarını ücretli veya ücretsiz olarak müşterinin kullanımına sunabilir. Ancak müşteri premium alan adları için Smyrna Web 'den devir veya transfer talebinde bulunamaz. Müşteri Smyrna Web'den izin almaksızın premium alan adlarını ücretli veya ücretsiz olarak başka bir kişi veya kurumun kullanımına sunamaz, tahsis edemez. Smyrna Web bu madde üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

Smyrna Web, premium alan adlarının yenileme ve silinme prosedürlerini kendisi belirler. Premium alan adı tescil ve yenileme ücretleri normal alan adı tescil ve yenileme ücretlerinden daha yüksek olabilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

Premium alan adı yenileme ücretleri ilk aktivasyon ücretinin 10 katından aşağı olamaz, Smyrna Web yenileme ücretleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

Diğer Unsurlar

Yapılandırılabilen hosting paketleri stok durumuna göre aktive edilmektedir. Stokta bulunmayan kaynakların tamamı veya stokta bulunmayan kaynak için ücret iadesi sağlanabilir. Yapılandırılabilen hosting paketlerinin kurulumu ortalama 1 saat içinde tamamlanır. Bu süre iş yükü yoğunluğuna göre uzayabilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.